Praktijkinfo

Raadplegingen
Raadplegingen zijn enkel op afspraak. Gelieve 1 afspraak te maken per patiënt. Wij voorzien 15 minuten per consultatie. Bij kleine ingrepen alsook een raadpleging voor een bloedafname samen met een EKG, gelieve contact op te nemen met de secretaresse. Bij meerdere/complexe problemen zal uw arts u een vervolgafspraak voorstellen. Breng steeds uw identiteitskaart mee en biedt die spontaan aan. Dit is o.a. nodig voor de actualisatie van uw EMD (Elektronisch Medisch Dossier) en om uw verzekeringsstatuut na te kijken. Breng ook steeds 2 klevertjes van de mutualiteit mee, noodzakelijk voor invullen labo-bon of verlengen GMD.

Huisbezoeken
Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich niet kan verplaatsen. Deze kan u best ’s morgens aanvragen.

Globaal medisch dossier
Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing 'op maat' te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier (GMD) voorziet het RIZIV een vergoeding. Eenmaal het GMD in orde is gebracht, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts. We dienen dit jaarlijks te hernieuwen en daarvoor hebben we een klevertje van de mutualiteit nodig.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen
Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best tijdens de raadpleging van de desbetreffende arts.

Voorschriften en attesten
Voorschriften en attesten worden om deontologische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.